ચમકવાઆં મજા છે કે ખરી પડવામાં લિજ્જ્ત છે..!

” મુંઝાયો છું જીવન વિષે કોઇ નિર્ણય નથિ થતો;
કોઇ કે’ છે ક રાહત છે કોઇ કે’ છે મુસીબત છે,
મળે એકાદ તારો તો હું એને પ્રશ્ન પૂછી લૈ;
ચમકવાઆં મજા છે કે ખરી પડવામાં લિજ્જ્ત છે..!
– સૈફ પાલનપુરી

Advertisements

One thought on “ચમકવાઆં મજા છે કે ખરી પડવામાં લિજ્જ્ત છે..!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s