મેં ભીતર સૂર્ય ભાળ્યો છે

મેં ભીતર સૂર્ય ભાળ્યો છે જગતને પણ એ દેખાશે, અગન અંદરની જ્વાળા થઈને ચારેકોર ફેલાશે;

મને ના નોંધનારાઓ, હવે બસ એટલું નોંધો , મને ના નોંધવા માટે તમારી નોંધ લેવાશે.
- હેમંત પુણેક
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s