ગુજરાતી કહે..

દિલ્હીવાળા કહે : સેવ વોટર
મુંબઇગરા કહે : સેવ પેટ્રોલ
કાશ્મીરી કહે : સેવ ઇકોનોમી
રાજસ્થાની કહે : સેવ ટ્રીઝ
પણ ગુજરાતી કહે : સેવ બુંદી, સેવ પુરી, સેવ ગાંઠિયા….!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s