સંવેદનાના પડઘા

ના બાંધ તું આટલી મૌનની દિવાલો આપણી વચ્ચે
મારી સંવેદનાના પડઘાથી સોંસરવા બાકોરા પડી જશે

ના ખેંચ આટલી મોટી લક્ષ્મણ રેખા આપણી વચ્ચે
મારા અરમાનોની આહટથી ધરતી પણ ફંટાય જશે

ના બાંધ તું આટલી પાળ આપણા કિનારા વચ્ચે
દીલમાં ઉઠતા તોફાન બધુ એક સાથે ઘસડી જશે

ના પાછુ ઠેલવ આપણુ મિલન સમયના વાયદા વડે
આશાને પાંખ આવશે તો કોઇ કાયદા નહી નડે

ના ખેલ રસ્સીખેંચની રમત તારા નાજુક હાથ વડે
બદલી જશે નાજુક હાથની રેખા એક ઝટકા વડે

ના કર આટલા કાવાદાવા આપણા નાજુક બંધન તળે
કંઇક ચંડાળૉના ઑટલા ભાંગીને આ સ્થાને પહોચ્યો છુ

ના નાંખ આટલા પાસાના દાવ પ્રેમની ચૉપાટ તળે
એક જ દાવ મારો છે કાફી,શકુનીનો હું અંશ છું

ના બાંધ આટલી સરહદો આપણા સંબધોના છેડે
સંવેદના કયાં જાણે છે પાઘડીને ક્યાં છેડે વળ છે

(નરેશ કે.ડૉડીયા)
http://www.narendodia.blogspot.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s