કૌભાંડો ની વણજાર

આઈપીએલ ની ક્માલ ,
શશી થરુર ની ધમાલ્

કોમન વેલ્થ ની કમાલ ,
કલમાડી ની ધમાલ

આદર્શ સોસાયટી ની કમાલ ,
ચવ્હાણ ની ધમાલ્

ટેલીકોમ ની કમાલ ,
રાજા ની ધમાલ્

કોંગ્રેસ ની કમાલ ,
કૌભાંડો ની વણજાર …….
(મેહુલ ત્રિવેદી)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s