દિકરો મારો લાડકવાયો – મનહર ઉધાસ

Advertisements

8 thoughts on “દિકરો મારો લાડકવાયો – મનહર ઉધાસ

  1. શ્રી મનહરભાઇ ના કંઠે ગવાયેલી ગઝ્લો સાંભળ્યા પછી મેં ગુજરાતી ગીતો,ભજન સાંભળવાનાં ચાલુ કર્યા ….ધવલભટ્ટ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s