મને સંભારણામાં શીદ ને રાખ્યો:નરેશ કે.ડૉડીયા

મને સંભારણામાં શીદ ને રાખ્યો
અતિતનો સ્વાદ ભલમનસાંઇને ડંખ્યો

બઘું છોડી પછી અતિની ગતી થંભી
મુજ ઉપવને પર્ણના ભારને પાડ્યો

ગયા અટકી બધા સપના ખુલા નયને
દિલમહીના ગમ્યું ને નયનને ખટક્યો

તમારી લાગણીના મુળ ન સમજાયા
સમજદારી થકી મુળથી છોડને વાંઢ્યો

ઘર તણી વાત ધરમાં સાચવી સારી
મહોલ્લા,નગરસીમ,સરહદને છાંડ્યો

‘નરેન’તમે સરળ માનવ હતા ને છો
તમારો સરળ અભિગમ લોકને ડંખ્યો

(નરેશ કે.ડૉડીયા)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s