કેસર કેરી

કેસર કેરીનો મજેદાર પમરાટ છે…!

દરિયાની મધુર લહેર છે,
વરસાદી મોસમની મહેર છે,
…વિકસતા ધમધમતા શહેર છે.
સૂકાઈ ગયેલ પાણીની નહેર છે,
ચારેકોર ગરમીની કહેર છે,

ગરમીનો ઉકળાટ છે,
રંગ લેતી કેરીનો ચળકાટ છે,
રસ જોઈ ચેહેરાનો મલકાટ છે,
કેસર કેરીનો મજેદાર પમરાટ છે,

+++++++++++++++++++
ડૉ. કિશોરભાઈ એમ.પટેલ
આઈ.એન.ટેકરાવાળા ઉ.મા.શાળા, રાંદેરરોડ, સુરત.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s