મખમલી પથરાવ વચ્ચે સખ્ત થઇને ચાલશું…!!

ચોતરફ રણભેર વચ્ચે સ્વસ્થ થઇને ચાલશું,
પ્રેમની પાઈ મદિરા મસ્ત થઇને ચાલશું.

આંખથી ઝીલી લઈશું ઘાવ, તડકા-છાંયડી,
મખમલી પથરાવ વચ્ચે સખ્ત થઇને ચાલશું.

જિંદગીભર જેમને જોવા નજર તરસી ગઈ,
માર્ગમાં મળશે અગર, આસક્ત થઇને ચાલશું.

પ્રેમના એવા શિખર પર પ્હોંચશું કે એમના,
શ્વાસ, હૈયા ને રગેરગ રક્ત થઇને ચાલશું.

રાતદિ એની ઈબાદત, હરપળે એનું સ્મરણ
થઇ જશે એવી દશા તો ભક્ત થઇને ચાલશું.

આત્મજ્યોતિ પામવા ‘ચાતક’ કરી લે સાધના,
એ દિવસ આઘો નથી અવ્યક્ત થઇને ચાલશું.

– દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s