દૂરનું વિચારતા થાવ, ભાવિ સંકટો ટળી જશે…

એક દેશમાં ગજબનો એક રિવાજ હતો. દર દસ વર્ષે નવા રાજાની પસંદગી થતી હતી. દસ વર્ષ પછી તે જુના રાજાને એક એવા નર્જિન ટાપુમાં ફરજિયાતપણે મોકલી દેવામાં આવતા હતા, જ્યાં ભોજન, પાણી વગેરેનો પણ સતત અભાવ રહેતો હતો. માણસ ત્યાં જઈને પાણી અને ભોજન વગર તડપી તડપીને મરી જતો. વર્ષોથી ત્યાં આ રિવાજ ચાલ્યો આવતો હતો. જેને લીધે અનેક રાજાઓ આવી રીતે કષ્ટ સહન કરી મૃત્યુ પામ્યા. દસ વર્ષ પછી જો કોઈ રાજા આ રીતે જવાની ના પાડે તો દેશવાસીઓ તેની વાતને અપશુકનના ભયથી માનતા નહીં અને બળપૂર્વક તેને મોકલી દેતા.

એકવાર એક બુદ્ધિશાળી માણસ રાજા તરીકે પસંદ થયો. તેણે ભવિષ્યનું વિચારીને નક્કી કર્યું કે, દસ વર્ષ પછી પોતાને પણ જો આ રીતે મરવાનું હોય તો પછી આજથી જ ટાપુનો વિકાસ કરી નાખવો જોઈએ. ત્યાં પાણીની વ્યવસ્થા અને ખેતી કરવી જોઈએ જેથી પાણીનું સંકટ અને અનાજની અછત ન સર્જાય. તેણે તરત જ ટાપુ પર કૂવા, તળાવ અને ખેતતલાવડી બનાવ્યાં અને ખેતી શરૂ કરાવી.થોડા જ દિવસોમાં ટાપુ હરિયાળો બની ગયો અને સમૃદ્ધ દેખાવા લાગ્યો.

દસ વર્ષ પછી જ્યારે તેને ટાપુ પર જવું પડ્યું ત્યારે તેમને કોઈ પણ જાતની તકલીફ નડી નહીં, કારણ કે, ટાપુ સંપૂર્ણ રીતે વિકાસ પામી ચૂક્યો હતો. આ રીતે તેનો જીવ પણ બચ્યો અને ભવિષ્યના રાજાઓના જીવ પણ સુરક્ષિત બન્યા. દૂરનું વિચારવાથી ભવિષ્યનાં સંકટો પણ ટળી જાય છે. સમસ્યા કોઈ પણ જાતની હોય તેના પર વ્યવસ્થિત વિચાર કરીને નિર્ણય લેવો જોઈએ.

-વિશાલ કલાની

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s