રંગીન પંખીઓને વરરાજાની જેમ શણગારે કોઇ

અમસ્તો જ આ લાગણીનો રેલો કદી ના ઉતરે
કોઇક રૂપેરી કોરવાળું વાદળ ઘેરાયું હશે ભિતરે

રંગીન પંખીઓને વરરાજાની જેમ શણગારે કોઇ
કોણ છે એ ચિત્રકાર,હ્રદયને ગમતું સદા ચિતરે

મળીને ખૂશ થાઇ છે,કોઇ લડીને ખૂશ થાઇ છે
દુઃખ હોય કે સુખ,એની અસર આંખોમાં નિતરે

મનગમતું હાસ્ય મારું ગમતું ગીત બનતું ગયું
એની યાદોમાં સુખની તો અનેક તરજો ઉતરે

ઇશ્વર એની કમાલની સાબિતી આપતો રહે છે
એના સાનિધ્યમાં દિલ કહે નથી આવું સુખ રે!

આવી ગયું આંખોમાં ગમતું કોઇ,સાચવજો તમે
પછી નહી ગમે બીજા કોઇનું દેદીપ્યામ મુખ રે!

(નરેશ કે.ડૉડીયા)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s