પ્રશ્ર્ન એક કરી કરીને થાકયો છે તો શું?

પ્રશ્ર્ન એક કરી કરીને થાકયો છે તો શું?
નબળી ડાળે જ આંબો પાકયો છે તો શું?

રાખેને એ ભલે એમની રીતે તો શું થયું?
ને ભલે!અવેજીમાં તને રાખ્યો છે તો શું?

તું નથી એની હસ્તરેખામાં તો શું થયું ને
પથ્થરની લકિરમાં ચીલો ફાટ્યો છે તો શું?

અંધારા ને અજવાળાનો ફર્ક એને પુછો ને
કંઇક રાતો ખુલ્લી આંખે જાગ્યો છે તો શું?

એને તો ફકત તારું નામ જ લખ્યું હતું ને!?
તે દી’થી કવિને લોકોએ જાણ્યો છે તો શું?

કાકલુદીનાં તમાંમ પ્રકારો કરીને થાક્યો છે
ને તારા નામે માહોલ સજાવ્યો છે તો શું?

નસીબ ઉધાર ન મળે એને સમજાય ગયું!
ખુદ કિસ્મતે એના તાપે તાપ્યો છે તો શું

બસ એ લખતો રહે છે,ગઝલો ને કવિતા
નસીબે મૌનનો આદેશ આપ્યો છે તો શું?

એને તમોને માંગ્યા હતા,મહોતરમાં સમજો
બાકી એને ઘણાએ દિલથી માંગ્યો છે તો શું?

(નરેશ કે.ડૉડીયા)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s