નરસિંહ મહેતા ( ઈ.સ. ૧૪૧૪-૫-૧૪૮૦ આશરે)

નરસિંહ મહેતા ( ઈ.સ. ૧૪૧૪-૫-૧૪૮૦ આશરે)

નરસિંહ મહેતાનો જન્મ ભાવનગર પાસે તળાજા ગામમાં થયો હતો.નાગર કુટુંબમાં જન્મેલા નરસિંહ મહેતા ક્રુષ્ન ભક્તિમાં રંગાયેલા હતા.તેમણે ક્રુષ્ન ભક્તિના લગભગ સવા લાખ પદોની રચના કરી છે.તેમાં સુદામા ચરિત, શ્રુંગારમાળા, ચાતુરીઑના પદો, દાણલીલા, શામળશાહનો વિવાહ હાર, હુંડી અને મામેરાનાં પદો ઉલ્લેખનીય છે.