પ્રવૃત્તિ વિભાગ

The HK Commerce college former students Group

———-> ” Sanidhya ” <————

The creative eye over past, present and future.

The socially active group of former H.K. commerce Students ,

Who dare to change the social environment by power of

Young & creative vision of youth. The lion hearted Visionaries

Of “Sanidhya” group are working actively to make our society

The great place for living with love and happiness…!!

Activities and Functions:

– Social awareness

Fight against Pollution, HIV, Animal Abuse, Population, Abortion, Terrorism,

by conducting Awareness program.

– Conduct visit of Old Age Home, , Hospitals, Blind School and

Share some smile, play some game with all angles and share their pain.

Youth development

– Conducting workshop for Personality Development, English speaking,

– Time management , Stress management , Meditation

– Career guidance, MTI neutralization etc.

Culture awareness

– Make people aware about the grand History of Gujarat,

Ahmedabad and tradition of education for Youth development

By our shri HK college.

Employement Solution

– “Sanidhya” group had Tie-up with a different placement agencies

And employment centers. Which help our members to

Find good opportunity to work with The best companies

And institutions around the globe.

Shri HK Commerce College, Our Inspiration :

Hk College is one of the oldest institution of India who is consistently working for the youth development by several ways, Hk is active with Art, Commerce and Management Education. HK is a all time winner of most cultural activity and competition on a stat and regional level.

Regular Meeting: Every Sunday at 2.30 PM to 5.30 PM @ HK commerce College

19 thoughts on “પ્રવૃત્તિ વિભાગ

 1. Hello..

  Impressed the way you ppl hv started this blog.. really impressive..

  I wish you all the best for your blog and let me know if i can help you anywhere to make this blog better..

  thanks

  Truly,
  Avdhesh Brahmbhatt.

 2. Hi,

  everyone has done good job.
  really it is nice and fantasic
  go ahead.
  if u need any help, i am here in Gandhinagar

 3. My hearty wishes to Mr. Vision Raval & Miss Prakruti Raval for

  taking GUJARATI SAHITYA to the NexxxxT Level..!!!

  Keep it up !!!!!

  JAI GARAVI GUJARAT….

 4. hey, its really nice that u made this type of social group…and doing very nice for socity
  i would like to become member of this group..and like to help people…
  keep it up..

  • hey dear Ishita…
   Thanks for visit…
   u can join us anytime…most welcome
   u can join us at orkut…

   Thank You,
   Team Blogotsav

 5. Hey Vision & Prakruti….

  Aaje time malelo ane blogotsav ni visit kari… ane darek babat ne dhyan thi read out kari me…

  You both done a supep job…. Keep it up……

  Aa kam amazing che… tame banne praise ne layak to cho j pan tamara mate to jetli pan praise che ae ochhi j pade… shabdo pan khuti pade… Ane atli mahenat thi ane dhagas thi aema pan niswarth bhave aavi kamgiri karvi ae to 100 ma 2 j vyakti kari sake.. ane ae 2 vyakti tame j cho…

  Mane pahele thi j creative vastuo khub game che… ane mane gamti creativities ma tamari a pravruti best lagi che…

  So All d best both of u… Good Wishes..

 6. ખુબ સુંદર પ્રવ્રુત્તી કરો છો તમે સૌ મિત્રો

  – દર્શન સોની

Leave a Reply to Avdhesh BRahmbhatt Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s