હાઈટેક લાગણી

એકલતામાં નેટ પર સર્ફીંગ કરતા-કરતા,

લાગણી ડોટ કોમ પર માઉસ અટકી ગયું.

હળાહળ કાતિલ એકલતાના પર્યાયરૂપે,

લોગ-ઈન કર્યું…..!!